Zorganizowane wydarzenia

Sponsor inicjatywy: SAP

Partner inicjatywy: Fundacja TechSoup

Kwota dofinansowania naszego wydarzenia: 1724,28 PLN (400€)

Strona internetowa projektu: Meet and Code

Nasze wydarzenie w ramach inicjatywy: „Warsztaty z programowania – rozszerzona rzeczywistość”

Opis wydarzenia: Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality, AR) to technologia, która umożliwia połączenie świata cyfrowego z fizycznym środowiskiem rzeczywistym. Celem warsztatów jest zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości do stworzenia aplikacji współpracującej z urządzeniami mobilnymi. Zajęcia są skierowane dla grupy ok. 25 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

Data: 17-10-2019 (08:00-13:00)

Adres: ul. Staszica 30, Jasło (budynek ZST)

Sponsor inicjatywy: SAP

Partner inicjatywy: Fundacja TechSoup

Kwota dofinansowania naszego wydarzenia: 1705,36 PLN (400€)

Strona internetowa projektu: Meet and Code

Nasze wydarzenie w ramach inicjatywy: „Projektowanie gry 3D”

Opis wydarzenia: Warsztaty są przeznaczone dla grupy ok. 25 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle. Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak przebiega proces tworzenia gry komputerowej oraz jakich narzędzi można do tego użyć.

Data: 19-10-2018 (08:00-13:00)

Adres: ul. Staszica 30, Jasło (budynek ZST)

techsoup-europe
techsoup-polska